Activités Retraite Phowa Amitabha

Amitabha Amitabha Terre Pure Roue du Dharma Amitabha Terre Pure

Quá khứ ! Khóa học Chuyển Di Thần Thức “Phowa” do Đạo Sư Choeje Ayang Rinpoche - Từ 18th đến 27th tháng 10, 2014

Tại Trung Tâm Nhập Thất Đại Thừa Tùng Lâm Linh Sơn

18 Hameau des Bosnages – 87290 Rancon – Pháp Quốc

♦ Tiêu đề


SE Ayang Rinpoche Phowa Amitabha Terre Pure Trong tinh thần bất phân bộ phái, A Di Đà Tịnh Độ Linh Sơn hân hoan thông báo cùng Chư Tăng Ni, quý Phật Tử gần xa về khóa học Chuyển Di Thần Thức “Phowa” hướng dẫn bởi Choeje Ayang Rinpoche, Đạo Sư vĩ đại từ dòng truyền thừa Cổ Mật Nyingma và Drikung Kagyu trong Phật Giáo Tây Tạng đã được Tây Phương biết đến qua như một Giảng Sư Phowa từ năm 1975.


Đạo Sư Ayang Rinpoche trong thời gian 10 ngày sẽ hướng dẫn chi tiết về tịnh độ Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà và phương pháp thực hành cách chuyển di thần thức trong giai đoạn cận tử nghiệp hầu được vãng sanh vào Tịnh Độ của Phật A Di Đà.

 

Đây đích thực là cơ hội hiếm quý, con đường ngắn nhất đưa đến giải thoát không cần thiền định. Một phương tiện thiện xảo của Kim Cang Thừa giúp hành giả thanh thản đối phó sự kiện “Chết”, thoát vòng sinh tử luân hồi, vãng sanh vào Phật Quốc.

đọc tiểu sử của Đạo Sư Choeje Ayang Rinpoche

HE Ayang Rinpoche vẫn thường nói:


“Trong hệ thống mật điển, hành trì Phowa là một phương tiện thiện xảo và nhanh chóng nhất để đạt đến khai ngộ.  Không còn gì thù thắng hơn nữa.  Cách thực hành Phowa này rất dễ dàng so với những pháp khác trong Kim Cang Thừa, và mọi người đều có thể tu tập”  

“Không chỉ tham dự một khóa học Phowa có thể gọi là đủ.  Ngay cả những hành giả đã đến với Phowa 7 hoặc 8 lần vẫn phải thường xuyên hành trì.”


Patrul Rinpoche trong tuyệt tác “Lời Vàng của Thầy Tôi” cũng tán thán:


“Phowa đích thực là giúp đỡ vĩ đại cho một cá nhân trong giờ phút lâm chung, như trợ lực của bạn lữ trên đường xác đính, chính là sức mạnh ngăn cản tái sinh nơi những cảnh giới thấp”

Tìm hiểu thêm về Phowa thực hành ...

A Di Đà Tịnh - Pháp Phổ biến

Đức Phật A Di Đà

Tung-Lâm Linh-Sơn

Trung Tâm Nhập Thất

Amitabha Mayahana Tung-Lam Linh-Son

Đức Phật A Di Đà

Tu viện Rinpoche

Kathmandu, Nepal